Rinzais bog Mester Rinzai Esho af Chin's nedskrevne ord. Samlet af den ydmyge arving Enen af Sansho

Oversat til Dansk af Denko John Mortensen

Jishu (Belæringer til forsamlingen)

Kapitel XI

師乃云、今時學佛法者、 且要求真正見解。若得真正見解、生死不染、 去住自由。不要求殊勝、殊勝自至。道流、 祇如自古先德、皆有出人底路。如山僧指示人處、 祇要爾不受人惑。要用便用、更莫遲疑。 如今學者不得、病在甚處。病在不自信處。 爾若自信不及、即便忙忙地徇一切境轉、 被他萬境回換、不得自由。爾若能歇得念念馳求心、 便與祖佛不別。爾欲得識祖佛麼。 祇爾面前聽法底是。學人信不及、便向外馳求。 設求得者、皆是文字勝相、終不得他活祖意。莫錯、 諸禪德。此時不遇、萬劫千生、輪回三界、 徇好境掇去、驢牛肚裡生。道流、約山僧見處、 與釋迦不別。今日多般用處、欠少什麼。六道神光、 未曾間歇。若能如是見得、祇是一生無事人。 大德、三界無安、猶如火宅。 此不是爾久停住處。無常殺鬼、一剎那間、不揀貴賤老少。 爾要與祖佛不別、但莫外求。爾一念心上清淨光、是爾屋裡法身佛。爾一念心上無分別光、是爾屋裡報身佛。爾一念心上無差別光、是爾屋裡化身佛。此三種身、是 爾即今目前聽法底人。祇為不向外馳求、有此功用。據經論家、 取三種身為極則。約山僧見處、不然。 此三種身是名言、亦是三種依。古人云、身依義立、 土據體論。法性身、法性土、明知是光影。大德、 爾且識取弄光影底人、是諸佛之本源、 一切處是道流歸舍處。是爾四大色身、 不解說法聽法。脾胃肝膽、不解說法聽法。 虛空不解說法聽法。是什麼解說法聽法。是爾目前歷歷底、 勿一箇形段孤明、是這箇解說法聽法。 若如是見得、便與祖佛不別。但一切時中、 更莫間斷、觸目皆是。祇為情生智隔、想變體殊、 所以輪回三界、受種種苦。若約山僧見處、 無不甚深、無不解脫。道流、心法無形、通貫十方。 在眼曰見、在耳曰聞、在鼻嗅香、在口談論、 在手執捉、在足運奔。本是一精明、分為六和合。 一心既無、隨處解脫。山僧與麼說、意在什麼處。 祇為道流一切馳求心不能歇、 上他古人閑機境。道流、取山僧見處、坐斷報化佛頭、 十地滿心、猶如客作兒、等妙二覺、擔枷鎖漢、 羅漢辟支、猶如廁穢、菩提涅槃、如繫驢橛。 何以如此、祇為道流不達三祇劫空、所以有此障礙。 若是真正道人、終不如是。但能隨緣消舊業、 任運著衣裳、要行即行、要坐即坐、 無一念心希求佛果。緣何如此。古人云、若欲作業求佛、 佛是生死大兆。大德、時光可惜。 祇擬傍家波波地、學禪學道、認名認句、求佛求祖、 求善知識意度。莫錯、道流。爾祇有一箇父母、 更求何物。爾自返照看。古人云、演若達多失卻頭、 求心歇處即無事。大德、且要平常、莫作模樣。 有一般不識好惡禿奴、便即見神見鬼、 指東劃西、好晴好雨。如是之流、盡須抵債、向閻老前、 吞熱鐵丸有日。好人家男女、 被這一般野狐精魅所著、便即捏怪。瞎屢生、

Mesteren sagde, “Nu til dags, de af jer som praktiserer Buddha-Dharma behøver sand indsigt. Hvis I får sand indsigt, er I ikke længere fordærvet af liv og død, og I kan frit gå eller blive. Selv om I ikke opsøger det der er fremragende, vil det der er fremragende komme til jer helt af sig selv.

I som følger vejen; fremtrædende lærere fra gammel tid havde deres egne metoder til at frigøre folk. Med hensyn til denne bjergmunk; alt jeg ønsker at udpege for jer er, at I ikke må lade jer forvirre af andre. Hvis I ønsker at handle, så gør det blot. Lad jer aldrig skræmme.

I elever nutildags fatter det ikke. Hvad er sygdommen? Sygdommen er mangel på selvtillid. Hvis jeres tro er utilstrækkelig, vil I blive ved med at vandre forvirret rundt. Uanset omstændighederne vil I være kontrolleret og ført rundt af andre. I vil ikke finde frihed.

I munke, hvis I er i stand til at stoppe jeres konstant søgende sind, vil der ikke være forskel mellem jer og Buddhaer og Patriarker. Kunne I tænke jer at kende Buddhaerne og Patriarkerne? De er ikke andre end I som lige nu lytter til Dharmaen her foran mig. Ikke desto mindre har I elever af Dharma ikke tilstrækkelig selvtillid, og søger derfor udenfor. Selv om I fandt noget gennem udvortes søgen, ville det ikke være andet end beskrivelser i ord og bogstaver. I vil aldrig få fat i patriarkernes vitale ånd på den måde. Tag ikke fejl, dydige zen elever. Hvis I ikke møder den lige her lige nu, vil I vandre om i de tre verdener i ti kalpaer og tusindvis af liv, og I vil blive ført af jeres præferencer og således blive genfødt i maven på æsler og køer.

I som følger vejen; som denne bjergmunk ser det, er vi ikke forskellige fra Shakyamuni. Er der noget I mangler i jeres daglige aktiviteter? De seks stråler af guddommeligt lys holder aldrig nogensinde op med at skinne. Forstå det på denne måde, og du vil ikke have mere at gøre resten af livet.

Agtværdige munke, Der er ingen sindsro i de tre verdener. Det er som et brændende hus.

Et sådant sted skal man ikke forblive længe. Ubestandighedens dødsgivende djævel kommer pludseligt uden at diskriminere mellem nobel og grov, gammel og ung.

Munke, Hvis I ikke ønsker at være anderledes end Buddhaer og Patriarker, så hold blot op med at søge udenfor. Det ubesmittede rene lys i jeres sind i dette øjeblik – Det er Dharmakaya Buddhaen i jeres eget hus. Det ikke-skelnende lys i jeres sind i dette øjeblik– Det er Sambhogakaya Buddhaen i jeres eget hus. Det u-differentierede lys i jeres sind i dette øjeblik- Det er Nirmanakaya Buddhaen i jeres eget hus. Dette trefoldige legeme er dig, lyttende til min belæring lige nu. Når I ikke søger det løbende rundt udenfor, virkeliggør I disse enestående aktiviteter.

Ifølge lærde i sutraer og shastraer, er det trefoldige legeme den endelige form (essens). Men denne bjergmunk ser anderledes på det. Det trefoldige legeme er blot et navn. Det er også en trefoldig afhængighed. En mand fra de gamle [dage] sagde, De såkaldte Buddha-legemer er metaforer for Buddhas lære. De såkaldte Buddha-lande er metaforer for Universets beskaffenhed.

Derfor ser vi klart, at Dharma-natur legemet og Dharma-natur landet er intet andet end skygger kastet af lyset.

Dydige munke, det er umådeligt vigtigt at I virkeliggør den som manipulerer dette lys. Det er oprindelsen til alle Buddhaer, som alle der følger vejen vender hjem til.

Jeres legeme som består af de de fire elementer kan hverken udlægge dharmaen eller lytte til dharmaen. Jeres milt, mavesæk, lever og galdeblære kan hverken udlægge dharmaen eller lytte til dharmaen. Den grænseløse himmel kan hverken prædike dharmaen eller lytte til dharmaen. Hvad er det så der kan udlægge dharmaen og lytte til dharmaen? Netop DU som klart eksisterer her foran mine øjne, uden form, skinnende alene, det er DET som kan prædike dharmaen og lytte til dharmaen. Se på det på den måde, og du er ikke forskellig fra Buddhaerne og Patriarkerne. Lad blot hele dagen være med at blive distraheret, og hvad du end ser og rør er korrekt. Men ‘når følelser opstår, bliver visdom overskygget, og når tænkning forandrer sig er substansen ændret’. På grund af dette bevæger folk sig gennem de tre verdener og oplever alle mulige former for lidelser. Som denne bjergmunk ser det, er der intet som ikke er dybsindigt, ingen som ikke er frigjort.

I som følger vejen; sindets Dharma har ingen form. Det gennemtrænger de ti retninger.

I øjet kaldes det seen. I øret kaldes det høren. I næsen lugter det dufte. Med munden snakker det. Med hænderne griber det. Med fødderne løber det.

Det er et rent lys, men delt ind i seks harmoniske funktioner (sfærer). Da Et Sind ikke eksisterer til at begynde med, er I allerede frigjort, uanset hvor i er.

Hvad er min pointe med at belære på denne måde? Jeg gør det blot fordi I som følger vejen ikke kan standse jeres sind fra at søge i alle retninger, og til slut klamre jer til forudgående agtværdige mænds udtalelser og væremåder.

I som følger vejen, tag denne bjergmunks opfattelse, og I vil skære hovedet af Sambhogakaya og Nirmanakaya Buddha. En Bodhisattva som opnår det tiende sindsstade er at betragte som en almindelig daglejer. En Bodhisattva som opnår oplysning af enoghalvtredsende eller tooghalvtredsende stade er en lænket fange. En Arhat og Pratyeka-Buddha er som pis og lort. Bodhi og Nirvana er lig tøjrepæle for æsler. Hvorfor er det sådan? Det er fordi I som følger vejen ikke endnu har erfaret, at tomheden af de tre Asamkhya Kalpaer er uden substans. Derfor har I disse forhindringer.

Vejens sande mand er aldrig sådan. Følg blot omstændighederne og din fortids karma slettes derved. Accepter ting som de kommer, og bær frit dine klæder. Når du ønsker at gå, så gå. Når du ønsker at sidde, sid. Hav aldrig en eneste tanke om at søge Buddhahed. Hvorfor er det sådan? En mand af de gamle sagde, Hvis én skaber karma med sit ønske om at finde Buddha Vil Buddha blive begyndelsen til store vildfarelser.

Dydige munke, tiden flyver. Ikke desto mindre prøver I at lære Zen og studere vejen, lære navne og udtryk udenad, søgende Buddhaer og Patriarker. I leder efter en god lærer og prøver at spekulere.

Tag ikke fejl, I der følger vejen. Når alt kommer til alt er I født af en moder og en fader. Hvad mere behøver I at søge? Reflekter på jer selv. En mand af de gamle sagde, Yajnandatta [troede han havde] mistede sit hoved. Da hans søgende sind stoppede, havde han fred.

Dydige munke, vær blot almindelige. Prøv ikke at være noget særligt. Der er en flok tåbelige munke som ikke kan skelne godt fra skidt. De ser det himmelske, de ser djævelen. De peger mod øst; de peger mod vest. De synes om godt vejr, de kan lide regn. Disse er tvunget til at betale deres gæld foran Yama, ved at sluge rødglødende jernkugler.

Sønner og døtre af gode familier, er blevet forhekset af disse ræveånder, og opfører sig mærkværdigt. Blinde idioter! Dagen vil komme hvor du må betale for hvad du har spist.