Det giver mere glæde at give end at modtage gaver - det har vi alle nok oplevet. Derfor er given, gavmildhed, såkaldt dana, en naturlig del af buddhistisk praksis ligesom de fem andre paramitaer; moralskhed, langmodighed, indsats, meditation og visdom.

Buddhistisk Samfunds fortsatte eksistens sikres af dana – via gavebrev såvel som enkeltstående gaver – og af indtægter fra de kurser, workshops og retræter (sesshin), som vi afholder. Buddhistisk Samfund (tidl. Rinzai Zen Buddhistisk Samfund / Skandinavisk Zen Center) er godkendt som et religiøst samfund af SKAT (efter ligningsloven § 8 A og § 12, stk. 3 ). Det indebærer, at gaver (og løbende ydelser), dana, til Buddhistisk Samfund kan trækkes fra på forskudsopgørelsen og selvangivelsen. For at vi kan indberette dine gaver og løbende ydelser, skal du sende os dit CPR nummer eller et udfyldt gavebrev i to eksemplarer. Du kan læse mere her hos SKAT.

Desuden er (iflg. boafgiftsloven § 3, stk. 1, litra g) arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller § 12 afgiftsfri. Vi har endog fået arrangeret med Dokument 24, at du gratis kan få oprettet testamente, hvis det indeholder donation til Buddhistisk Samfund.

Buddhistisk Samfunds sangha (menighed) medlemmer, dana-givere, donerer kr. 75-1.500/md samt enkeltstående gaver i forbindelse med aktiviteter. I USA giver folk gennemsnitligt 4,3% af deres indtægt til deres kirke (tempel, synagoge). Vi har ikke tal for Danmark. For at være aktivt støttemedlem, som er en forudsætning for at være elev af Choan Roshi, foreslår vi at man løbende (månedligt) giver 2% af ens indtægt. Donationer er fradragsberettigede. Aktive støttemedlemmer fritages for at betale en fast pris ved de fleste aktiviteter og nyder den praksis, dana indbyder til.

Vi accepterer gerne - og efter nærmere aftale - madvarer, byggematerialer, brændsel og lignende donationer såvel som pengegaver. Vi accepterer også din gavmilde donation af tid og arbejdskraft, som gør det muligt for samfundet og zendoen at opretholde deres aktivitetsniveau og minimere omkostninger.

Såfremt du ønsker at vise din taknemmelighed overfor lærerens engagement og arbejde, er du velkommen til at give en særskilt donation i en hvid konvolut eller ved at indsætte en gave på samfundets bankkonto; husk venligst at skrive, at det er en gave til læreren.

Ligeledes accepterer vi med taknemmelighed en yderligere donation i forbindelse med dit ophold, som vil gøre det muligt for mindre bemidlede at deltage i de aktiviteter, som templet tilbyder. Venligst specificere dette i forbindelse med din donation.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.


Bankkonto:
8401 - 4255982

MOBILPAY: 59874